มหัศจรรย์ไม้ไล่หนู

มหัศจรรย์ไม้ไล่หนู(NATURAL WOOD : RAT REPELLENT – X)

ไม้มหัศจรรย์ ไล่หนู ชนิดใหม่ โดยภูมิปัญญาของคนไทยสำหรับควบคุมและไล่หนู ไม่ให้เข้ามาในสถานที่ที่พักอาศัย ภัตตาคาร ร้านอาหาร อื่น ๆ นอกเหนือจากการใช้สารเคมีในปัจจุบัน อาจจะไม่เพียงพอต่อปริมาณการเกิดของหนู และปัญหาที่พบอยู่บ่อย ๆ ในการใช้สารเคมี ถ้าปริมาณหรือสมาชิกของหนูมากเกินไป การตายของหนูก็มากไปด้วย มลพิษของกลิ่นหนูตายและการกำจัดก็อาจยากพอ ๆ กัน การดูแลและแก้ไขปัญหาจึงต้องใช้ระบบผสมผสาน และนี่ก็คือทางเลือกใหม่ ซึ่งอาจจะเหมาะสำหรับท่านที่ไม่อยากฆ่าสัตว์อีกด้วย เพราะสมุนไพรไล่หนูไม่ทำให้หนูตาย ไม่ทำให้หนูเข้ามาในพื้นที่และไล่หนูได้ทุกสถานที่ โดยเป็นไม้ธรรมชาติที่มีกลิ่นชนิดพิเศษที่สามารถไล่หนูได้อย่างมหัศจรรย์ ปลอดภัยสำหรับมนุษย์และสัตว์เลี้ยง และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม อายุการใช้งานยาวนานประหยัดสำหรับคุณ:: เครื่องดักแมลงบิน

เนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อน ปัญหาจากแมลงบินอาจเป็นปัญหาหนึ่งที่ก่อให้เกิดผลในเชิงลบต่อกระบวนการผลิต และการพัฒนาคุณภาพของสินค้า รวมทั้งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขอนามัยของสภาพแวดล้อมของท่าน.

read more

:: Xterm นวตกรรมใหม่


นวัตกรรมเหยื่อกำจัดปลวกชนิดใหม่
ไม่ต้องขุดเจาะ/ไม่ต้องฉีดพ่นสารเคมี
ให้ผลเร็ว

:: ติดต่อเรา

โทรศัพท์::
0 -2915-5898 (อัตโนมัติ )
0 -2376-8248
อีเมล์::
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Demo
แฟกซ์::
0 -2077-7748