บริการ ป้องกันมด กำจัดมด

 

มด ลักษณะที่สำคัญ

มด ลักษณะที่สำคัญ


      มด เป็นสัตว์ตระกูลผึ้ง ซึ่งจัดอยู่ในสายพันธ์ Formicidae และเป็นสัตว์สังคม เช่นเดียวกับผึ้ง และปลวก อาหารของมดคือ สัตว์อื่น รวมถึง น้ำหวาน ดอกไม้ แป้ง และน้ำตาล มดป้องกันตัวเองจากอันตรายด้วยการกัดศัตรูให้เจ็บป่วยและผู้ถูกกัดบางรายอาจ ปวดแสบปวดร้อน จากการเกาหรือถูบริเวณโดนกัด ทำให้เกิดการแพ้ของผิวหนังจนเรื้อรังได้ นอกจากนี้ มดยังสามารถก่อ ปัญหาและ ทำลายทรัพย์สินให้เสียหายได้ เช่น กัดเสื้อผ้า ทำรังในเครื่องใช้ไฟฟ้า หรืออุปกรณ์มีค่าอื่น ๆ ทำลายผลิตผล ทางการเกษตรเป็นต้น
วิธีการป้องกันและกำจัด
1. จัดเก็บอาหารไว้ในภาชนะที่มิดชิด ให้มดไม่สามารถไต่ตอมได้
2. ใช้สารเคมีกำจัดมด โดยรับบริการจากผู้ชำนาญการ

 

กรณีควบคุมมดในอาคารบ้านเรือน
สารฆ่าแมลงที่ปลอดภัยสำหรับมนุษย์และสัตว์เลี้ยง แต่มีผลโดยตรงต่อมด จะถูกฉีดพ่น เพื่อลดปริมาณมดลงทันที

กรณีควบคุมมดนอกอาคารบ้านเรือน
บริเวณ สนามหญ้า หรือต้นไม้ เครื่องพ่นมอเตอร์ที่มีประสิทธิภาพจะถูกใช้พ่น ทั่วบริเวณเพื่อให้ฤทธิ์ยาคงอยู่นาน จนสามารถทำลายล้างพลเมืองมดจนหมดไป

 

:: เครื่องดักแมลงบิน

เนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อน ปัญหาจากแมลงบินอาจเป็นปัญหาหนึ่งที่ก่อให้เกิดผลในเชิงลบต่อกระบวนการผลิต และการพัฒนาคุณภาพของสินค้า รวมทั้งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขอนามัยของสภาพแวดล้อมของท่าน.

read more

:: Xterm นวตกรรมใหม่


นวัตกรรมเหยื่อกำจัดปลวกชนิดใหม่
ไม่ต้องขุดเจาะ/ไม่ต้องฉีดพ่นสารเคมี
ให้ผลเร็ว

:: ติดต่อเรา

โทรศัพท์::
0 -2915-5898 (อัตโนมัติ )
0 -2376-8248
อีเมล์::
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Demo
แฟกซ์::
0 -2077-7748