บริการ ป้องกันแมลงสาบ กำจัดแมลงสาบ

 

แมลงสาบ ลักษณะที่สำคัญ

ในประเทศไทยมีแมลงสาบที่ควรรู้อยู่ 2 พันธ์ คือ
• แมลงสาบอเมริกัน (AMERICAN COCKROACH)
• แมลงสาบเยอรมัน (GERMAN COCKROACH)

แมลงสาบ ลักษณะที่สำคัญ
ส่วนหัวจะปกคลุมด้วยอกด้านหลังที่แผ่มาคลุม และไม่ว่าจะอาศัยอยู่ส่วนไหนของโลก จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเลย 75%ของเวลาทั้งหมด แมลงสาบจะหลบอยู่ตามที่พักอาศัย ภายในอาคาร ท่อระบายน้ำ และ สามารถอพยพคราวละจำนวนมาก ๆ เพื่อไปหาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมของมัน เช่น อุณหภูมิที่30 องศาเซลเซียส น้ำและอาหารที่บริบูรณ์

 

ชีววิทยาของแมลงสาบ
• ระยะเวลาหลังการผสมพันธุ์แล้วสร้างฝักไข่ 3-7 วัน
• ระยะเวลาหลังจากลอกคราบเป็นตัวแก่ 7-14 วันจนถึงการสร้างฟักไข่อันแรก
• ตัวเมีย 1 ตัวผลิตฝักไข่ได้ 10-15 ใบ
• เวลาที่ใช้สร้างและฟักไข่แต่ละฝัก 4-10 วัน
• ระยะเวลาฟักไข่แต่ละฝัก 24-28 วัน
• จำนวนไข่/ฝัก 6-16 ฟอง
• จำนวนครั้งการลอกคราบ 7-8 ครั้ง
• อายุของตัวแก่ (ตัวผู้อายุสั้นกว่าตัวเมีย) 102-688 วัน

 

 

:: เครื่องดักแมลงบิน

เนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อน ปัญหาจากแมลงบินอาจเป็นปัญหาหนึ่งที่ก่อให้เกิดผลในเชิงลบต่อกระบวนการผลิต และการพัฒนาคุณภาพของสินค้า รวมทั้งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขอนามัยของสภาพแวดล้อมของท่าน.

read more

:: Xterm นวตกรรมใหม่


นวัตกรรมเหยื่อกำจัดปลวกชนิดใหม่
ไม่ต้องขุดเจาะ/ไม่ต้องฉีดพ่นสารเคมี
ให้ผลเร็ว

:: ติดต่อเรา

โทรศัพท์::
0 -2915-5898 (อัตโนมัติ )
0 -2376-8248
อีเมล์::
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Demo
แฟกซ์::
0 -2077-7748