บริการ ป้องกันยุง กำจัดยุง      

     ยุง นอกจากจะสร้างความเดือดร้อนรำคาญโดยการกัดกินเลือดแล้ว บางครั้งยังเป็นตัวการนำโรคร้ายมาสู่มนุษย์ โรคติดต่อซึ่งมียุงเป็นพาหะมีอยู่ด้วยกันหลายโรค ที่สำคัญได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคไข้สมองอักเสบ โรคเท้าช้างและโรคมาลาเรีย เป็นต้น

ป้องกันยุง กำจัดยุง


แหล่งที่อยู่

ยุงจะพบมากในเขตร้อนชื้นโดยเฉพาะในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ พบมากในเขตชุมชนโดยเฉพาะในถิ่นที่แออัดเนื่องจากมีแหล่งน้ำให้ยุงแพร่พันธุ์ แต่ในชนบทโดยเฉพาะที่เริ่มแออัดก็จะพบว่ามียุงเพิ่มมากขึ้น ความกดอากาศก็มีผลต่อความเป็นอยู่ของยุง พบว่าในพื้นที่ระดับสูงกว่าน้ำทะเลไม่เกิน 500 เมตรจะมีความหนาแน่นของยุงมาก แต่ในพื้นที่เป็นภูเขาจะพบน้อย

การสืบพันธุ์

ตัวเมียจะวางไข้ในน้ำ ถ้าอุณหภูมิและความชื้นเหมาะสมจะเป็นตัวอ่อนในไข่ใช้เวลา 48 ชั่วโมง และไข่ที่มีตัวอ่อนจะอยู่ได้เป็นปี เมื่อสภาพแวดล้อมเหมาะสมจึงออกมาเป็นตัวอ่อน เมื่อตัวอ่อนออกจากไข่ จะใช้เวลา 8 วันจนกลายเป็นยุง แต่หากสิ่งแวดล้อมไม่เหมาะสมอาจจะใช้เวลา 2-3 สัปดาห์ ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ยุงส่วนใหญ่จะวางไข่ในแหล่งกักน้ำ เช่น กะละมัง กระป๋อง ยางรถเก่า ถังเก็บน้ำ ถาดรองแอร์ แก้วรองขาโต๊ะ แจกัน เป็นต้น

การหาอาหาร

เมื่อเป็นตัวแก่มันจะเริ่มหาอาหารใน 24-36 ชั่วโมง อาหารที่สำคัญคือเลือดของสัตว์เลือดอุ่น ยุงจะออกหาอาหารวันละ 2 ครั้งคือตอนเช้า และตอนบ่ายจนค่ำ อาหารแต่ละมื้อยุงอาจจะกัดหลายคนก็ได้ ซึ่งเราจะพบว่าอาจจะพบคนที่เป็นไข้เลือดออกพร้อมๆกันหลายคนในครอบครัวเดียว กัน ยุงชอบอยู่ในที่มืดและชื้น เช่นห้องนอน ห้องน้ำ ห้องครัว โดยเกาะใต้เฟอร์นิเจอร์หรือตามเสื้อผ้าที่แขวนอยู่

ระยะทางที่ยุงบิน

โดยทั่วไปยุงจะบินไม่เกิน 100 เมตรจากที่มันกลายเป็นตัวแก่ แต่จากรายงานบางประเทศ ยุงอาจจะบินได้ไกล 400 เมตร ดังนั้นจะเห็นได้ว่า หากเราช่วยกันใส่ใจดูแลบริเวณรอบบ้านเพียงแค่ 100 เมตรเราก็อาจจะปลอดภัยจากไข้เลือดออก

อายุของยุง
โดยเฉลี่ยยุงจะมีอายุ 8 วัน แต่ฤดูฝนจะมีอายุยาวกว่านี้ ซึ่งอาจจะทำให้มีการแพร่พันธุ์ของไข้เลือดออกมากขึ้น

:: เครื่องดักแมลงบิน

เนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อน ปัญหาจากแมลงบินอาจเป็นปัญหาหนึ่งที่ก่อให้เกิดผลในเชิงลบต่อกระบวนการผลิต และการพัฒนาคุณภาพของสินค้า รวมทั้งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขอนามัยของสภาพแวดล้อมของท่าน.

read more

:: Xterm นวตกรรมใหม่


นวัตกรรมเหยื่อกำจัดปลวกชนิดใหม่
ไม่ต้องขุดเจาะ/ไม่ต้องฉีดพ่นสารเคมี
ให้ผลเร็ว

:: ติดต่อเรา

โทรศัพท์::
0 -2915-5898 (อัตโนมัติ )
0 -2376-8248
อีเมล์::
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Demo
แฟกซ์::
0 -2077-7748