เกี่ยวกับ บริษัท เอ.พี.เอส เพสท์คอนโทรล จำกัด


อาคารบ้านเรือนนับเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีความคงทนแข็งแรงมาก สามารถยืนหยัดต้านลมต้านฝนได้ยาวนานนับเป็นสิบปี แต่แทบไม่น่าเชื่อว่าสิ่งก่อสร้างเหล่านี้ กลับถูกแมลงตัวเล็กๆ ที่เรียกว่า "ปลวก" ทำลายจนเสียหายได้อย่างน่าอัศจรรย์ จากปัญหานี้ เอง บริษัท เอ.พี.เอส เพสท์คอนโทรล จำกัด จึงได้เริ่มก่อตั้งขึ้น

บริษัทเอ.พี.เอส เพสท์คอนโทรล จำกัด มีกรรมการผู้จัดการและดูแลฝ่ายขาย ซึ่งเคยทำงานในบริษัทรับกำจัดปลวกที่อื่นมาก่อนถึง 6 ปี ทำให้รู้ถึงปัญหาของธุรกิจรับกำจัดปลวกได้เป็นอย่างดี ปัญหาที่ลูกค้ามักประสบเมื่อเรียกใช้บริการของบริษัทรับกำจัดปลวกหรือแมลง นั่นคือการใช้สารเคมีไม่ได้ปริมาณเพียงพอ หรือใช้เพียงแค่บางจุดไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ที่เกิดปัญหา ทำให้ไม่สามารถกำจัดปลวกหรือแมลงให้หมดไปได้

ดังนั้น เมื่อมาตั้ง บริษัท เอ.พี.เอส. เพสท์คอนโทรลจำกัด จึงได้นำปัญหาเหล่านี้มาแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นกับลูกค้าของบริษัท โดยยึดหลักของความจริงใจในการบริการเพื่อให้ปัญหาที่ลูกค้าประสบอยู่ลุล่วงไปให้เร็วที่สุด โดยคุณอภิศักดิ์จะออกไปควบคุมงานด้วยตนเเอง หรือ

ส่งหัวหน้าทีมที่มีความชำนาญเข้าไปดูแล โดยเฉพาะการอัดน้ำยาครั้งแรกซึ่งสำคัญมาก ปัญหาจะหมดไปหรือเรื้อรังอยู่ที่ขั้นตอนนี้เพราะในครั้งแรกจะมีการใช้น้ำยามากถึง 70 - 80% ของน้ำยาที่ต้องใช้ทั้งหมดตลอดอายุของสัญญา หากไม่มีผู้เข้าไปดูแล และควบคุมงาน ลูกค้าอาจได้รับการบริการไม่ครบตามที่ทีมงานได้เสนอขายไว้ นอกจากนี้ลูกค้าจะมั่นใจได้ว่า ปัญหาจะหมดไปอย่าง แน่นอนเนื่องจากทางบริษัท เอ.พี.เอส เพสท์คอนโทรล จำกัด จะเข้าไปดูแลอย่างต่อเนื่องตลอดอายุสัญญาที่ทางบริษัทออกใบรับประกันไว้ให้กับลูกค้า

เป้าหมายในอนาคต บริษัท เอ.พี.เอส.เพสท์ คอนโทรล จำกัด มีโครงการที่จะวางรากฐานบริษัทที่มีความ มั่นคง และมีทีมบริการที่พร้อมเพื่อขยายสาขาไปตั้งยังพื้นที่ อื่นๆ เพื่อรองรับการบริการลูกค้าที่รวดเร็วตลอด 24 ชั่วโมง


:: เครื่องดักแมลงบิน

เนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อน ปัญหาจากแมลงบินอาจเป็นปัญหาหนึ่งที่ก่อให้เกิดผลในเชิงลบต่อกระบวนการผลิต และการพัฒนาคุณภาพของสินค้า รวมทั้งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขอนามัยของสภาพแวดล้อมของท่าน.

read more

:: Xterm นวตกรรมใหม่


นวัตกรรมเหยื่อกำจัดปลวกชนิดใหม่
ไม่ต้องขุดเจาะ/ไม่ต้องฉีดพ่นสารเคมี
ให้ผลเร็ว

:: ติดต่อเรา

โทรศัพท์::
0 -2915-5898 (อัตโนมัติ )
0 -2376-8248
อีเมล์::
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Demo
แฟกซ์::
0 -2077-7748