สมุนไพร กำจัดปลวก

สมุนไพร กำจัดปลวก

Termina oil เป็นสมุนไพรที่สกัดจากสารธรรมาชาติเพื่อนำมาใช้ทดแทน การใช้สารเคมีสังเคราะห์ ให้ลดประชากรปลวกและหยุดการขยายพันธุ์ของปลวก อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถนำไปใช้กับวงจรชีวิตของปลวก เพื่อใช้ควบคุมประชากรปลวก ลดขบวนการย่อยอาหารทำลายจุลินทรีย์ในทางเดินอาหาร หยุดการลอกคราบของตัวอ่อน ทำให้ตัวอ่อนไม่เจริญเติบโต ลดการฟักไข่ของนางพญาเพื่อหยุดการขยายพันธุ์ของปลวก (คุมกำเนิดปลวก) วิธีนี้เป็นวิธีที่ใช้ได้ผลดีมากทำให้ปลวกสูญพันธุ์ไปในที่สุด สารนี้ผลิตขึ้นจากสมุนไพรธรรมชาติไม่มีส่วนผสมของสาราเคมีเจือปน และไม่ใช้สารเคมีที่ใช้สำหรับฆ่าปลวก จึงไม่มีพิษตกค้าง ไม่ทำลายสภาพแวดล้อม และสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่เป้าหมาย ปลอดภัยสำหรับมนุษย์และสัตว์เลี้ยง เพราะมีส่วนผสมของสมุนไพร 9 ชนิด จึงมั่นใจว่าปลอดภัยต่อท่านแน่นอน

วิธีใช้ Termina oil สำหรับการอัดน้ำยาลงดิน หรือ อันน้ำยาลงท่อ ใช้อัตราส่วนผสม 1 ลิตร ต่อน้ำ 35 ลิตร แทนการใช้สารเคมี มีผลออกฤทธิ์ในการสัมผัส ทำให้ปลวกค่อย ๆ อ่อนแอลง ตัวที่แข็งแรงกว่าก็จะมากัดกินตัวที่อ่อนแอ และสารสมุนไพรนี้ก็จะแพร่กระจายภายในรังโดยอัตโนมัติ ปริมาณของประชากรปลวกก็จะลดลงไปเรื่อย ๆ จนสูญพันธุ์ไปในที่สุด

Termina Shampoo เป็น แชมพูสำหรับสุนัข และสัตว์เลี้ยง มีประสิทธิภาพในการกำจัดเห็บ หมัด ไม่มีสารพิษเจือปน เป็นสารสมุนไพรธรรมชาติ ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์เลี้ยงติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ตั้งแต่ วันจันทร์ ถึงวันเสาร์ ตั้งแต่ 8:00 น – 17:00 น หมายเลขโทรศัพท์ (02) 915 -5898 (Auto) | (02) 376 -8248 | โทรสาร (02) 915 -5427 หรือส่งข้อความของท่านได้ที่ e-mail address: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ป้องกัน และกำจัดปลวก ด้วย สมุนไพรที่สกัดจากสารธรรมาชาติ Termina oil

:: เครื่องดักแมลงบิน

เนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อน ปัญหาจากแมลงบินอาจเป็นปัญหาหนึ่งที่ก่อให้เกิดผลในเชิงลบต่อกระบวนการผลิต และการพัฒนาคุณภาพของสินค้า รวมทั้งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขอนามัยของสภาพแวดล้อมของท่าน.

read more

:: Xterm นวตกรรมใหม่


นวัตกรรมเหยื่อกำจัดปลวกชนิดใหม่
ไม่ต้องขุดเจาะ/ไม่ต้องฉีดพ่นสารเคมี
ให้ผลเร็ว

:: ติดต่อเรา

โทรศัพท์::
0 -2915-5898 (อัตโนมัติ )
0 -2376-8248
อีเมล์::
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Demo
แฟกซ์::
0 -2077-7748