A.P.S.PEST CONTROL CO.,LTD
เอ.พี.เอส เพสท์คอรโทรล จำกัด

โทร: 02-915-5898
สายด่วน: 080-953-6165
แฟกซ์: 02 077 7748
อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.




A.P.S.PEST CONTROL CO.,LTD

เอ.พี.เอส เพสท์คอรโทรล จำกัด

โทร: 02-915-5898
สายด่วน: 080-953-6165
แฟกซ์: 02 077 7748
อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.




Abount Us


บริษัท เอ.พี.เอส.เพสท์คอนโทรล จำกัด ให้บริการด้านควบคุม ป้องกัน กำจัดปลวก แมลง เปิดให้บริการมากกว่า21ปี ด้วยคุณภาพงานบริการและทีมงานมืออาชีพที่ผ่านการอบรมด้านชีววิทยาและการให้บริการ จนทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและใช้บริการด้วยดีเสมอมาจนปัจจุบัน เพราะบริษัทฯยึดมั่นในมาตรฐานการบริการ บริการที่ดีดั่งสโลแกน

"ดูแล ห่วงใย ใส่ใจ รักษา"

ขอให้เกิดความมั่นใจในด้านบริการ เพราะ20ปีที่ผ่านมาเป็นเครื่องการันตีในด้านความเป็นมืออาชีพ และพร้อมให้คำแนะนำก่อนใช้บริการ

ขอขอบคุณลูกค้าคนพิเศษ

บริษัท เอ.พี.เอส เพสท์คอนโทรล จำกัด

Movie

Slogan A.P.S.

"ดูแล"

บริษัทฯพร้อมด้วยทีมงาน เข้าสำรวจพื้นที่ สถานที่ก่อนดำเนินการให้บริการทุกครั้ง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการควบคุม ป้องกันและกำจัด จะต้องให้เกิดผลและทั่วถึงแหล่งต้นตอของปัญหา ตั้งแต่ครั้งแรกและให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจในการบริการ

"ห่วงใย"

บริษัทฯให้คำแนะนำในการเข้าตรวจเช็คอย่างสม่ำเสมอ เมื่อพบปัญหาแมลงรบกวนตั้งแต่ครั้งแรก เงื่อนไขการบริการและความดีในการตรวจเช็ค ตัวอย่างเช่น ถ้าทำเพื่อป้องกัน ยังไม่พบปัญหาปลวก แมลง อาจเข้าบริการ3หรือ4เดือน/ครั้ง แต่พบปัญหาแล้วความถี่ควรเป็น 1หรือ2เดือน/ครั้ง เพื่อควบคุมป้องกันปัญหาอย่างต่อเนื่อง

"ใส่ใจ"

บริษัทฯมีฝ่ายดูแลลูกค้าสัมพันธ์ และจะโทรเยี่ยมลูกค้าเป็นระยะๆและเมื่อครบรอบบริการจะนัดหมายล่วงหน้า เพื่อนัดวันเวลาการเข้าตรวจเช็คตามเงื่อนไขที่ได้ทำไว้ตั้งแต่ครั้งแรกและไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ตลอดระยะเวลา1ปีหรือตามเงื่อนไขบริการ

"รักษา"

บริษัทฯส่งทีมงานผู้ชำนาญการเข้าพบและสำรวจตรวจสอบจุดเสี่ยงต่างๆของตัวบ้าน เช่น บัวพื้น ห้องน้ำ ห้องครัว ห้องเก็บของ รอยแตกรอบตัวบ้าน ท่อระบายน้ำ และให้บริการควบคุมจุดต่างๆทั้งหมดทุกครั้งที่ให้ตรวจเช็ค ตามเงื่อนไขการให้บริการ

เกี่ยวกับ บริษัท เอ.พี.เอส เพสท์คอนโทรล จำกัด

อาคารบ้านเรือนนับเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีความคงทนแข็งแรงมาก สามารถยืนหยัดต้านลมต้านฝนได้ยาวนานนับเป็นสิบปี แต่แทบไม่น่าเชื่อว่าสิ่งก่อสร้างเหล่านี้ กลับถูกแมลงตัวเล็กๆ ที่เรียกว่า "ปลวก" ทำลายจนเสียหายได้อย่างน่าอัศจรรย์ จากปัญหานี้ เอง บริษัท เอ.พี.เอส เพสท์คอนโทรล จำกัด จึงได้เริ่มก่อตั้งขึ้น

บริษัทเอ.พี.เอส เพสท์คอนโทรล จำกัด มีกรรมการผู้จัดการและดูแลฝ่ายขาย ซึ่งเคยทำงานในบริษัทรับกำจัดปลวกที่อื่นมาก่อนถึง 6 ปี ทำให้รู้ถึงปัญหาของธุรกิจรับกำจัดปลวกได้เป็นอย่างดี ปัญหาที่ลูกค้ามักประสบเมื่อเรียกใช้บริการของบริษัทรับกำจัดปลวกหรือแมลง นั่นคือการใช้สารเคมีไม่ได้ปริมาณเพียงพอ หรือใช้เพียงแค่บางจุดไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ที่เกิดปัญหา ทำให้ไม่สามารถกำจัดปลวกหรือแมลงให้หมดไปได้

ดังนั้น เมื่อมาตั้ง บริษัท เอ.พี.เอส. เพสท์คอนโทรลจำกัด จึงได้นำปัญหาเหล่านี้มาแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นกับลูกค้าของบริษัท โดยยึดหลักของความจริงใจในการบริการเพื่อให้ปัญหาที่ลูกค้าประสบอยู่ลุล่วงไปให้เร็วที่สุด โดยคุณอภิศักดิ์(กรรมการผู้จัดการ)จะออกไปควบคุมงานด้วยตนเเอง หรือส่งหัวหน้าทีมที่มีความชำนาญเข้าไปดูแล โดยเฉพาะการอัดน้ำยาครั้งแรกซึ่งสำคัญมาก ปัญหาจะหมดไปหรือเรื้อรังอยู่ที่ขั้นตอนนี้เพราะในครั้งแรกจะมีการใช้น้ำยามากถึง 70 - 80% ของน้ำยาที่ต้องใช้ทั้งหมดตลอดอายุของสัญญา หากไม่มีผู้เข้าไปดูแล และควบคุมงาน ลูกค้าอาจได้รับการบริการไม่ครบตามที่ทีมงานได้เสนอขายไว้ นอกจากนี้ลูกค้าจะมั่นใจได้ว่า ปัญหาจะหมดไปอย่างแน่นอนเนื่องจากทางบริษัท เอ.พี.เอส เพสท์คอนโทรล จำกัด จะเข้าไปดูแลอย่างต่อเนื่องตลอดอายุสัญญาที่ทางบริษัทออกใบรับประกันไว้ให้กับลูกค้า

เป้าหมายในอนาคต บริษัท เอ.พี.เอส.เพสท์ คอนโทรล จำกัด มีโครงการที่จะวางรากฐานบริษัทที่มีความมั่นคง และมีทีมบริการที่พร้อมเพื่อขยายสาขาไปตั้งยังพื้นที่อื่นๆ เพื่อรองรับการบริการลูกค้าที่รวดเร็วตลอด 24 ชั่วโมง
In case you miss any information or just want to give us feedback, please feel free to contact us.

A.P.S.PEST CONTROL CO.,LTD
เอ.พี.เอส เพสท์คอรโทรล จำกัด

38/180 หมู่ 16 ถนน หทัยราษฎร์ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
38/180 Moo 16, Hatairat Road, Sam Wa Tawantok Subdistrict, Khlong Sam Wa District, Bangkok 10510
  • โทร: 02-915-5898, 02-376-8248

  • สายด่วน: 080-953-6165
  • อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.