A.P.S.PEST CONTROL CO.,LTD
เอ.พี.เอส เพสท์คอรโทรล จำกัด

โทร: 02-915-5898, 02-376-8248
สายด่วน: 080-953-6165
อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
A.P.S.PEST CONTROL CO.,LTD

เอ.พี.เอส เพสท์คอรโทรล จำกัด

โทร: 02-915-5898, 02-376-8248
สายด่วน: 080-953-6165
อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
บริการป้องกันหนู กำจัดหนู


 

หนู   

เป็นสัตว์ที่ทำลายพืชผลทางการเกษตรและทรัพย์สินให้เสียหายเป็นจำนวนมากในแต่ละปี แล้วยังเป็นพาหะนำโรคมาสู่มนุษย์และสัตว์เลี้ยง โดยเฉพาะโรคฉี่หนู ซึ่งเกิดจากเชื้อ เลปโตสไปโรซีส นับว่าเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อสัตว์เลี้ยงและคน หนูใหญ่ชนิด Capybara ถือว่าตัวใหญ่ที่สุด และหนูเล็ก ชนิด Pygmy Mouse ถือว่าตัวเล็กที่สุด

การขยายพันธุ์

หนูเป็นสัตว์เลือดอุ่นขนาดเล็ก เลี้ยงลูกด้วยนม ขยายพันธุ์ได้รวดเร็ว โดยเฉพาะหนูนาท้องขาว ครั้งละ 8 - 14 ตัว หรือแม้แต่หนูพุกหรือหนูแผง อายุเพียง 4 เดือนก็ผสมพันธุ์ให้ลูกได้ 2 ครั้งต่อปี ครั้งละ 8 - 14 ตัว เช่นเดียวกัน
ชนิดของหนูที่มีความสำคัญ


หนูนา (FIELD RATS)

หนูกลุ่มนี้พบในธรรมชาติ ในสภาพพื้นที่ป่า ทุ่งหญ้า หรือตามแหล่งที่มีการปลูกพืช หนูกลุ่มนี้จะกิน เมล็ดพืช รากพืช ใบ ผลของพืช แมลง หอย ปู ปลา ฯลฯ เป็นอาหาร หนูหลายชนิดขุดรูอาศัยในดิน เช่น หนู ในสกุลหนูพุก (Bandicota spp.) หนูสกุลท้องขาว (Rattus spp.) เป็นต้น บางชนิดอาศัยอยู่ตามกอหญ้าหรือ ขุดรูตามรอยแตกของหน้าดิน เช่น หนูในสกุลหนูหริ่ง (Mus spp.) เป็นต้น บางชนิดอาศัยอยู่ในรังนกเก่า ๆ ใน โพรงต้นไม้ หรือบนต้นไม้ เช่น หนูมือลิง หนูสกุลท้องขาวขนาดเล็ก หนูหริ่ง เป็นต้น หนูกลุ่มนี้เป็นตัวการสำคัญ ในการนำโรคมาสู่มนุษย์และสัตว์เลี้ยง


หนูบ้าน (COMMENSAL RAT, SHARINT ONE'S TABLE, LIVING WITH MAN)

เป็นหนูชนิดที่พบเห็นได้บ่อยที่สุด เพราะเป็นหนูชนิดที่กระจายพันธุ์ไปอยู่ทั่วโลก พบได้ทุกสภาพแวดล้อม รวมถึงบ้านเรือนที่อาศัยของมนุษย์ หนูบ้านจัดได้ว่าเป็นหนูชนิดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสกุล Rattus ถ้าอยู่ในชุมชนของมนุษย์ มักอยู่ตามรูท่อระบายน้ำ ใต้ถุนตึกหรือบ้านเรือน บริเวณลำคลอง กองขยะหรือตลาดสด หนูบ้านเป็นสัตว์ที่สร้างความรำคาญและเป็นพาหะนำโรคระบาดร้ายแรงที่ทำให้ถึงชีวิตมาสู่มนุษย์ได้อย่างมากที่สุดชนิดหนึ่ง เช่น กาฬโรค และโรคอื่น ๆ อีก เช่น โรคฉี่หนู หรือ เลปโตสไปโรซิส

ชนิดของหนูที่พบในบ้านเรือน

 1. หนูนอร์เวย์
 2. หนูท้องขาว
 3. หนูจี๊ด
 4. หนูหริ่งบ้าน
 5. หนูผี

ชีววิทยาและพฤติกรรม

 1. หากินกลางคืน ตาบอดสี (ดำ-ขาว) มองเห็นไม่ไกล
 2. ประสาทสัมผัสดี (ดมกลิ่น-ฟังเสียง)
 3. ใช้หนวดคลำทาง ขนใต้ท้องบอกลักษณะพื้นผิว
 4. ฉลาด และความจำดี
 5. ชอบสะสมอาหาร
 6. ว่ายน้ำเก่ง,ดำน้ำได้นาน
 7. หนู 1 คู่ใช้เวลา 1 ปีให้ลูกหลานได้ 1-2,000 ตัว
 8. กินอาหาร 10% - 20% ของน้ำหนักตัว
 9. กลัวการเปลี่ยนแปลงและสิ่งใหม่ ๆ
 10. ชอบทำความสะอาดตัวเอง

 

ติดต่อเรา
Contact us

โทร: 02-915-5898
สายด่วน: 080-953-6165
แฟกซ์: 02 077 7748
อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

บริการ
Service

ผลิตภัณฑ์
Product

A.P.S.PEST CONTROL CO.,LTD
เอ.พี.เอส เพสท์คอรโทรล จำกัด

38/180 หมู่ 16 ถนน หทัยราษฎร์ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
38/180 Moo 16, Hatairat Road, Sam Wa Tawantok Subdistrict, Khlong Sam Wa District, Bangkok 10510
 • โทร: 02-915-5898, 02-376-8248

 • สายด่วน: 080-953-6165
 • อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.