A.P.S.PEST CONTROL CO.,LTD
เอ.พี.เอส เพสท์คอรโทรล จำกัด

โทร: 02-915-5898, 02-376-8248
สายด่วน: 080-953-6165
อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
A.P.S.PEST CONTROL CO.,LTD

เอ.พี.เอส เพสท์คอรโทรล จำกัด

โทร: 02-915-5898, 02-376-8248
สายด่วน: 080-953-6165
อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
บริการป้องกันแมลงสาบ กำจัดแมลงสาบ


แมลงสาบ ลักษณะที่สำคัญ

ส่วนหัวจะปกคลุมด้วยอกด้านหลังที่แผ่มาคลุมและไม่ว่าจะอาศัยอยู่ส่วนไหนของโลกจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
เลย75%ของเวลาทั้งหมด แมลงสาบจะหลบอยู่ตามที่พักอาศัยภายในอาคารท่อระบายน้ำ และ สามารถอพยพคราวละจำนวนมากๆเพื่อไปหาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมของมัน เช่นอุณหภูมิที่30 องศาเซลเซียส น้ำและอาหารที่บริบูรณ์

ชีววิทยาของแมลงสาบ

 • ระยะเวลาหลังการผสมพันธุ์แล้วสร้างฝักไข่ 3-7 วัน
 • ระยะเวลาหลังจากลอกคราบเป็นตัวแก่ 7-14 วันจนถึงการสร้างฟักไข่อันแรก
 • ตัวเมีย 1 ตัวผลิตฝักไข่ได้ 10-15 ใบ
 • เวลาที่ใช้สร้างและฟักไข่แต่ละฝัก 4-10 วัน
 • ระยะเวลาฟักไข่แต่ละฝัก 24-28 วัน
 • จำนวนไข่/ฝัก 6-16 ฟอง
 • จำนวนครั้งการลอกคราบ 7-8 ครั้ง
 • อายุของตัวแก่ (ตัวผู้อายุสั้นกว่าตัวเมีย) 102-688 วัน

 

ในประเทศไทยมีแมลงสาบที่ควรรู้อยู่ 2 พันธ์

แมลงสาบอเมริกัน (AMERICAN COCKROACH)
แมลงสาบเยอรมัน (GERMAN COCKROACH)

 

 

 

 

แมลงสาบอเมริกัน (AMERICAN COCKROACH)

แมลงสาบอเมริกัน สามารถแพร่เชื้อแบคทีเรียขณะที่มันเดิน นอกจากนี้ยังเป็นตัวการนำเชื้อโรคอื่นๆ เช่น ซาลโมเนลลา และ อีโคไล ไปยังทุกที่ๆ มันเดินผ่าน ยิ่งไปกว่านั้นคือ คราบ มูล และแม้แต่ซาก ยังกลายเป็นสารก่อภูมิแพ้อีกด้วย

ชีววิทยาและนิเวศวิทยา
เป็นแมลงสาบที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่พบตามบ้านเรือน สามารถมีขนาดใหญ่ได้ถึง 50 มิลลิเมตร ลำตัวมีสีน้ำตาลแดงมันวาว โดยแมลงสาบอเมริกันสามารถบินได้ด้วย โดยเมื่อกางปีกออกสุดจะมีความยาวมากกว่าความยาวของลำตัว

แมลงสาบอเมริกัน เดิมพบได้ในอัฟริกาเขตร้อน แต่ในปัจจุบันได้แพร่กระจายไปทั่วโลก มักชอบอาศัยในพื้นที่ที่อบอุ่น ชื้น และมืด หลบซ่อนตัวเก่ง อาศัยตามท่อระบายน้ำ ภายใต้โครงสร้างอาคาร หรือในเรือ สามารถกินอาหารได้หลากหลายชนิด จึงทำให้เจริญเติบโตได้ดีในที่ใดก็ตามที่พอจะมีแหล่งอาหาร

แมลงสาบอเมริกัน มักอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม แต่ไม่ได้เป็นแมลงสังคม ออกหากินตอนกลางคืน ในระหว่างวันจะซ่อนตัวอยู่ตามรอยแยก รอยแตก แม้พวกมันจะชอบพื้นที่ที่มีความชื้น อบอุ่นและมืด แต่พวกมันก็สามารถปรับตัวอาศัยอยู่ในที่ๆ แห้งแล้งได้เช่นกัน นอกจากนี้ แมลงสาบอเมริกันจะสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วมาก

 

 

แมลงสาบเยอรมัน (GERMAN COCKROACH)

แมลงสาบเยอรมัน ไม่ว่าจะตัวอ่อนหรือตัวเต็มวัยของแมลงสาบเยอรมัน สามารถก่อให้เกิดการปนเปื้อนและติดเชื้อในอาหารได้ทั้งสิ้น มันจะขับถ่ายของเหลวออกมาจากตัวซึ่งมีกลิ่น และจะเห็นเป็นจุดๆ และสามารถปนเปื้อนไปกับอาหารได้

ไม่ต่างจากแมลงสาบชนิดอื่นๆ แมลงสาบเยอรมัน สามารถแพร่กระจายเชื้อแบคทีเรียขณะที่มันเดินและนำเชื้อซาลโมเนลลา และ อีโคไลไปยังทุกที่ๆ มันเดินผ่าน

ยิ่งไปกว่านั้นคือ คราบ มูล และแม้แต่ซาก ยังกลายเป็นสารก่อภูมิแพ้อีกด้วย

ชีววิทยาและนิเวศวิทยา
เป็นแมลงสาบขนาดเล็ก ความยาวลำตัวของตัวเต็มวัย ประมาณ 13-16 มิลลิเมตร มีสีน้ำตาลอ่อนและมีแถบสีดำ 2 เส้นพาดขนานตามแนวยาวของลำตัว ปัจจุบันพบได้ทั่วโลก

มักอาศัยอยู่ตามอาคารบ้านเรือน เช่น ในห้องครัว ชั้นวางของ ลิ้นชัก ซอกโต๊ะ กล่องเก็บของ เป็นต้น

แมลงสาบเยอรมัน เคลื่อนไหวได้รวดเร็วและสามารถวิ่งได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน และเนื่องจากขนาดที่เล็กของมัน ทำให้บางครั้งยากต่อการสำรวจหา


 

ติดต่อเรา
Contact us

โทร: 02-915-5898
สายด่วน: 080-953-6165
แฟกซ์: 02 077 7748
อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

บริการ
Service

ผลิตภัณฑ์
Product

A.P.S.PEST CONTROL CO.,LTD
เอ.พี.เอส เพสท์คอรโทรล จำกัด

38/180 หมู่ 16 ถนน หทัยราษฎร์ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
38/180 Moo 16, Hatairat Road, Sam Wa Tawantok Subdistrict, Khlong Sam Wa District, Bangkok 10510
 • โทร: 02-915-5898, 02-376-8248

 • สายด่วน: 080-953-6165
 • อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.