A.P.S.PEST CONTROL CO.,LTD
เอ.พี.เอส เพสท์คอรโทรล จำกัด

โทร: 02-915-5898, 02-376-8248
สายด่วน: 080-953-6165
อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
A.P.S.PEST CONTROL CO.,LTD

เอ.พี.เอส เพสท์คอรโทรล จำกัด

โทร: 02-915-5898, 02-376-8248
สายด่วน: 080-953-6165
อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
บริการป้องกันยุง กำจัดยุง


 

ยุง

นอกจากจะสร้างความเดือดร้อนรำคาญโดยการกัดกินเลือดแล้ว บางครั้งยังเป็นตัวการนำโรคร้ายมาสู่มนุษย์ โรคติดต่อซึ่งมียุงเป็นพาหะมีอยู่ด้วยกัน หลายโรค ที่สำคัญได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคไข้สมองอักเสบ โรคเท้าช้างและโรคมาลาเรีย เป็นต้น

แหล่งที่อยู่

ยุงจะพบมากในเขตร้อนชื้นโดยเฉพาะในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ พบมากในเขตชุมชนโดยเฉพาะในถิ่นที่แออัดเนื่องจากมีแหล่งน้ำให้ยุงแพร่พันธุ์ แต่ในชนบทโดยเฉพาะที่เริ่มแออัดก็จะพบว่ามียุงเพิ่มมากขึ้น ความกดอากาศก็มีผลต่อความเป็นอยู่ของยุง พบว่าในพื้นที่ระดับสูงกว่าน้ำทะเลไม่เกิน 500 เมตรจะมีความหนาแน่นของยุงมาก แต่ในพื้นที่เป็นภูเขาจะพบน้อย

การสืบพันธุ์

ตัวเมียจะวางไข้ในน้ำ ถ้าอุณหภูมิและความชื้นเหมาะสมจะเป็นตัวอ่อนในไข่ใช้เวลา 48 ชั่วโมง และไข่ที่มีตัวอ่อนจะอยู่ได้เป็นปี เมื่อสภาพแวดล้อมเหมาะสมจึงออกมาเป็นตัวอ่อน เมื่อตัวอ่อนออกจากไข่ จะใช้เวลา 8 วันจนกลายเป็นยุง แต่หากสิ่งแวดล้อมไม่เหมาะสมอาจจะใช้เวลา 2-3 สัปดาห์ ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ยุงส่วนใหญ่จะวางไข่ในแหล่งกักน้ำ เช่น กะละมัง กระป๋อง ยางรถเก่า ถังเก็บน้ำ ถาดรองแอร์ แก้วรองขาโต๊ะ แจกัน เป็นต้น

การหาอาหาร

เมื่อเป็นตัวแก่มันจะเริ่มหาอาหารใน 24-36 ชั่วโมง อาหารที่สำคัญคือเลือดของสัตว์เลือดอุ่น ยุงจะออกหาอาหารวันละ 2 ครั้งคือตอนเช้า และตอนบ่ายจนค่ำ อาหารแต่ละมื้อยุงอาจจะกัดหลายคนก็ได้ ซึ่งเราจะพบว่าอาจจะพบคนที่เป็นไข้เลือดออกพร้อมๆกันหลายคนในครอบครัวเดียว กัน ยุงชอบอยู่ในที่มืดและชื้น เช่นห้องนอน ห้องน้ำ ห้องครัว โดยเกาะใต้เฟอร์นิเจอร์หรือตามเสื้อผ้าที่แขวนอยู่

อายุของยุง

โดยเฉลี่ยยุงจะมีอายุ 8 วัน แต่ฤดูฝนจะมีอายุยาวกว่านี้ ซึ่งอาจจะทำให้มีการแพร่พันธุ์ของไข้เลือดออกมากขึ้น


ติดต่อเรา
Contact us

โทร: 02-915-5898
สายด่วน: 080-953-6165
แฟกซ์: 02 077 7748
อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

บริการ
Service

ผลิตภัณฑ์
Product

A.P.S.PEST CONTROL CO.,LTD
เอ.พี.เอส เพสท์คอรโทรล จำกัด

38/180 หมู่ 16 ถนน หทัยราษฎร์ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
38/180 Moo 16, Hatairat Road, Sam Wa Tawantok Subdistrict, Khlong Sam Wa District, Bangkok 10510
  • โทร: 02-915-5898, 02-376-8248

  • สายด่วน: 080-953-6165
  • อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.